დღე

March 26, 2019

კოალციაში შეიქმნა ადრეული და სკოლამდელი ბავშვების განათლებისა და აღზრდის ხელშეწყობის (ECEC) სამუშაო ჯგუფი

სამუშაო ჯგუფის მიზანია ადრეული და სკოლამდელი ბავშვების განათლებისა და აღზრდის ხელშეწყობა ცნობიერების ამაღლებისა და ავდოკატირების გზით. ჯგუფის სამუშაო პროცესში შეირჩევა საადვოკატო მწვავე საკითხები ...
წაიკითხეთ სრულად