ახალგაზრდული საბჭო

საბჭო ჩამოყალიბდა 2013 წლის დეკემბერში და ამჟამად შედგება 16 ახალგარდისგან. საბჭო მიზნად ისახავს ახალგაზრდების საჭიროებებისა და უფლებების დაცვის ადვოკატირებას. რისთვისაც აქტიურად ცდილობს მიაწვდინოს ბავშვებისა და ახალგაზრდების ხმა, როგორც სახელმწიფოს სხვადასხვა სტრუქტურას, ასევე მთლიანად საზოგადოებას.  

საბჭოს წევრები

 • ანრი აბაშიძე
 • გელა გოგილაშვილი
 • გიორგი კუჭაიძე
 • გიორგი სეფიაშვილი
 • დარინა ერაძე
 • ელენე ჩოხელი
 • თეონა ჭილაძე
 • ირაკლი სეფერთელაძე
 • ლიკა ნანიაშვილი
 • მარეხ ალბუთაშვილი
 • მარიამ კუჭაიძე
 • მარიამ ნანიაშვილი
 • მიშიკო ჯავახიშვილი
 • ნიკა მახარაძე
 • ოთარ შავიძე
 • პავლე კონდრატიევი