კოალიციის სამუშაო ჯგუფები

კოალიციის 2019-2020 წლის სტარტეგიის შესაბამისად კოალიციის საბჭოს გადაწყვეტილებით ყალიბდება წევრების ინიცირებული სამუშაო ჯგუფები.  

კოალიციაში ამჟამად ფუნქციონირებს შემდგომი ჯგუფები:

  1. ბავშვის უფლებათა კოდექსის სამუშაო ჯგუფი
  2. ადრეული და სკოლამდელი ბავშვების განათლებისა და აღზრდის ხელშეწყობის სამუშაო ჯგუფი
  3. ბავშვის მხარდამჭერი და ალტერნატიული მომსახურებების გაძლიერების სამუშაო ჯგუფი