დონაცია

კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის  მადლობელია ყველა იმ მხარდაჭერის, რასაც ორგანიზაციები და საზოგადოება უწევს მას მიზნების და პროექტების განხორციელებისთვის.

კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის არის თანასწორუფლებიანობის პრინციპზე დაფუძნებული, ბავშვებისა და ახალგაზრდების საკითხებზე ორიენტირებული საქართველოში მომუშავე საზოგადოებრივი/არასამთავრობო ორგანიზაციების და კერძო პირების გაერთიანება, რომლის მიზანია ქვეყანაში ბავშვებისა და ახალგაზრდების კეთილდღეობის არსებული სისტემის განვითარება და მათი უფლებების დაცვის ხელშეწყობა.

მათთვის, ვისაც სურს წვლილი შეიტანოს კოალიციის საქმიანობაში, მის განვითარებაში აქვს ფინანსური მხარდაჭერის აღმოჩენის შესაძლებლობა

ჩვენი საბანკო რეკვიზიტებია: