არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტი

არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტი

 

არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტიორგანიზაციის შესახებ:

INC- “არაძალადობრივი კომუნიკაციის ინსტიტუტი” დაარსდა 2014 წელს, არსებული სოციალური პრობლემების წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით (კონკრეტულ სფეროში).

ორგანიზაციის მისიაა ხელი შეუწყოს დანაშაულისა და ძალადობისგან თავისუფალი საზოგადოების შექმნას.

ძირითადი მიმართულება: სასკოლო ბულინგის წინააღმდეგ ბრძოლა

განხორციელებული პროექტები :

 • 2014 წელი – ტრენინგების ციკლი გენდერისა და ოჯახში ძალადობის თემაზე. სამიზნე ჯგუფი – სკოლის მოსწავლეები, მასწავლებლები, სკოლის ადმინისტრაცია, დირექტორები;
 • 2015- კვლევა – ჰომოფობიური ბულინგის შესწავლა საქართველოს საჯარო სკოლებში;
 • 2016 წ. – ბულინგის პრევენციის პროგრამისა და მეთოდოლოგიის შექმნა;
 • 2017- კერძო სკოლებში ბულინგის პრევენციის პროგრამისა და მეთოდოლოგიის პილოტირება – 2 კერძო სკოლა;
 • 2017 – საჯარო სკოლებთან პროგრამის გაცნობითი შეხვედრები – 6 სკოლა;
 • 2018- საჯარო სკოლებში ბულინგის პრევენციის პროგრამისა და მეთოდოლოგიის პილოტირება – 2 საჯარო სკოლა;
 • 2019- საადვოკატო კამპანიები საგანმანათლებლო სახელმწიფო პროგრამაში ბულინგის საწინააღმდეგო პროგრამის განხორციელების შესახებ;
 • 2019- თბილისის თავისუფალ სკოლაში „უსაფრთხო სკოლის“ პროგრამის განხორციელება

ბულინგის პრევენციის პროგრამის ფარგლებში შექმნილი პუბლიკაციები:

 • პროგრამა მოზარდებისთვის;
 • დაწყებითი კლასის მასწავლებლის სახელმძღვანელო;
 • თანატოლთა მედიაციის ტრენინგ-მოდული – ტრენერთა
  სახელმძღვანელო;
 • სკოლის კლიმატის კვლევის სახელმძღვანელო;

ორგანიზაციის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ:

https://www.facebook.com/IncGeo/