ასოციაცია ბავშვი და ოჯახი

ასოციაცია ბავშვი და ოჯახი

ასოციაცია „ბავშვი და ოჯახი” (CFA) ჩამოყალიბებულია სოციალური მუშაკების მიერ, რათა მხარი დაუჭირონ ბავშვების და ახალგაზრდების განვითარებას. ასოციაციის მისიაა სოციალური და ეკონომიკური დონის გაუმჯობესება ადამიანური რესურსებისა და ორგანიზაციული პოტენციალის გაძლიერებით; ბავშვზე და ოჯახზე ზრუნვის სისტემის განვითარების ხელშეწყობა.

ძირითადი მიმართულებები:

  • ბავშებთან და მათ ოჯახებთან მუშაობა;
  • კვლევების, კონსულტაციებისა და ტრენინგების ჩატარება ფსიქო-სოციალური და არაფორმალური განათლების მიმართულებით;
  • ფსიქო-კონსულტაციები მზრუნველობასმოკლებული ბავშვებისათვის და მათი ოჯახებისთვის;

 

კონტაქტი

საქართველო, თბილისი, 0101

წერეთლის ქუჩა 117

ტელ.: +995 596 10 66 44

ელ-ფოსტა: cfa@cfaorg.ge

https://www.facebook.com/childandfamilyassociation

www.cfaorg.ge