ასოციაცია ,,ჩვენი სახლი საქართველო”

ასოციაცია ,,ჩვენი სახლი საქართველო”

ასოციაცია „ჩვენი სახლი – საქართველო“ არის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომლის ამოცანაა ბავშვზე ზრუნვის სისტემის განვითარების ხელშეწყობა, ადვოკატობა ბავშვებისა და მათი ოჯახების ცხოვრების დონის გასაუმჯობესებლად, მოზარდებისა და ახალგაზრდების დახმარება ცხოვრებაში დადებითი და გრძელვადიანი ცვლილებების მისაღწევად, ფსიქო-სოციალური მომსახურების განვითარების ხელშეწყობა.  ასოციაცია ზრუნავს მცირე საოჯახო ტიპის სახლების ბენეფიციარების და სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზადებაზე. ის აღნიშნული მიმართულებით თანამშრომლობს ფონდ „ნატახტართან“ 2011 წლიდან.

საკონტაქტო პირი: ნანა ქორიძე

თანამდებობა: დირექტორი, თანადამფუძნებელი

ორგანიზაცია: ასოციაცია „ჩვენი სახლი-საქართველო“

ტელეფონი: +995 599 10 22 51

ელ.ფოსტა: associationohg@gmail.com