ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის მცხეთა-მთიანეთის კომიტეტი

ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის მცხეთა-მთიანეთის კომიტეტი

საქმიანობის სფერო: ოჯახში ძალადობის პრობლემის აღმოფხვრა; ქვეყანაში არაძალადობრივი გარემოს ჩამოყალიბება; ოჯახში ძალადობის პრობლემის წინააღმდეგ მუდმივი რეაგირების შესაძლებლობის საფუძვლის შექმნა; ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების უზრუნველყოფა; სხვა ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა

მისამართი: მცხეთა, დ. აღმაშენებლის ქუჩა #73
ტელეფონი: 593 26 61 51
ელ.ფოსტა: tamar_mai@yahoo.com
ვებ-საიტი: http://www.avng.ge/