მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისთვის

მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისთვის

მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისთვის (MAC GEORGIA) არის არასამათავრობო, არაკომერციული ორგანიზაცია, რომლის მიზანია, მიაწოდოს მომსახურება, რესურსები და ტექნიკური დახმარება საქართველოში მყოფ მოწყვლად ჯგუფებს მათი პოტენციალის სრული რეალიზაციისთვის.

საქმიანობა:

  • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების შეფასება და კონსულტირება
  • მომსახურების მიმწოდებლების პროფესიული განვითარება და ტექნიკური მხარდაჭერა
  • სკოლების მხარდაჭერა და ტრენინგები ინკლუზიური განათლების საკითხებზე
  • შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ოჯახებითვის საჭირო რესურსების უზრუნველყოფა
  • სოფლად მცხოვრები ახალგაზრდების წინსვლისკენ მიმართული ინიციატივები და სტიპენდიები
  • მცირე გრანტების პროგრამა მოწყვლადი ჯგუფების გაძლიერებისა და მხარდაჭერისთვის.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი       ლ.კავსაძის  #3, თბილისი

ელ. პოსტა        mac_info@macgeorgia.org

ცხელი ხაზი    0 801 200 202