პირველი ნაბიჯი საქართველო

პირველი ნაბიჯი საქართველო

პირველი ნაბიჯი საქართველო, დაფუძნდა 1998 წლის, ნოემბერში.

მისამართი – ლუბლიანას ქ.21ბ.

საკონტაქტო ინფორმაცია – 2603 604; fsg@firststep.ge

დირექტორი – თამუნა ზაალიშვილი; 568117688; t.zaalishvili@firststep.ge

მისია: განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბავშვებისა და მათი ოჯახების ღირსეული ცხოვრების უზრუნველყოფა.

მიმდინარე პროგრამები – ადრეული განვითარების პროგრამა 0-დან 7 წლამდე განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვები, აუტიზმის პროგრამა 0-დან 18 წლამდე აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვები და ახალგაზრდები, სპეციალიზებული დღის ცენტრი და ბინაზე მოვლა მძიმე და ღრმა გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და ახალგაზრდები 6-დან 18 წლამდე. მიმართულებები – „აბა“ თერაპია, „ფლორთაიმ“ თერაპია, სენსორული ინტეგრაცია, სასკოლო მზაობის პროგრამა, ჯგუფური თერაპია თამაშით, კვების თერაპია, სამედიცინო მომსახურება.