საქართველოს ბავშვები CoG

საქართველოს ბავშვები CoG

„საქართველოს ბავშვები” არის პროფესიონალ ფსიქოლოგთა ორგანიზაცია, რომელიც ემსახურება ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიურ კარგად ყოფნას, მათ სოციალურ ადაპტაციასა და განვითარებას, უზრუნველყოფს რა შეფასებას და კონსულტირებას, ანვითარებს უნარებსა და წვრთნის მათ, მათ მშობლებსა და პროფესიონალებს, აწარმოებს ექსპერტულ საქმიანობას და იღწვის სისტემური ცვლილებებისთვის.

ორგანიზაციის ხედვა:  ოჯახი, საზოგადოება და სახელმწიფო შეთანხმებულად მოქმედებს და ორიენტირებულია ბავშვებისა და მოზარდების ინდივიდუალურ საჭიროებათა დაკმაყოფილებაზე, რათა უზრუნველყოფილ იქნას მათი ფსიქოლოგიური კარგად ყოფნა და პიროვნულ განვითარება.

ორგანიზაციის ვებ გვერდი: www.cog.ge

ელ. ფოსტა: cog@cog.ge

Facebook გვერდი: Children of Georgia/საქართველოს ბავშვები

საკონტაქტო პირი – ორგანიზაციის დირექტორი, ანნა გაზაშვილი – 558 48 58 14, annagazashvili@gmail.com