საზოგადოება ,,ბილიკი”

საზოგადოება ,,ბილიკი”

საზოგადოება ,,ბილიკი’’ არის არსამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც 1997 წელს დაფუძნდა შიდა ქართლში, ქ. გორში.

მისია: ჩვენ ვზრდით შიდა ქართლის ახალგაზრდობის, თემისა და სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობებს

საზოგადოება „ბილიკის“ ბენეფიციარები არიან:

 • გორის ღარიბი ოჯახების შვილიები (მ.შ ქუჩის ბავშვები, 6–18 წლამდე)
 • დევნილი ოჯახების შვილები
 • გორის მუნიციპალიტეტის სკოლების მოსწავლეები
 • სახელემწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი ბავშვები

პროგრამები:

 • ბავშვზე ზრუნვის პროგრამა
 • თემის განვითარების პროგრამა
 • სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიება
 • მოხალისეობრივი პროგრამა

ბავშვზე ზრუნვის პროგრამა

 • 2 დღის ცენტრი: საგანამანთლებლო, ფსიქლოგიური, სოციალურ და საბაზო მომსახურებით.
 • 3 მცირე საოჯახო სახლები; გორში და ხაშურში.

თემის განვითარების პროგრამა

 • ინგლისური ენის ხელმისაწვდომობის სასტიპენდიო პროგრამა
 • მედიასკოლა (სატელევიზიო, საგაზეთო და ონლაინ მედია)
 • კომპიუტერული კლასი – კომპიუტერული პროგრამები და ბლოგების შექმნა
 • ხელ-გარჯილობის სტუდია – თექა, მინანაქარი, ქარგვა, ბისერებით მუშაობა
 • დევნილთა ინტეგრაცია

სამოქალაქო განათლების განვითარების პროგრამა

 • სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა მოსწავლეებისთვის და პედაგოგებისთვის
 • სამოქალაქო კლუბები

მოხალისეობრივი პროგრამა

მოხალისეობის პროგრამა 2006 წლიდან ხორციელდება. ოთხთვიანი პროგრამა ახალგაზრდა სპეციალისტებისთვის. 2013 წლიდან ევროპელ მოხალისეთა მომსახურების ფარგლებში, საზოგადოება „ბილიკი“ არის, როგორც გამგზავნი ასევე ევროპელი მოხალისეების მასპინძელი ორგანიზცია.

საზოგადოება „ბილიკის“ პარტნიორები არიან: Save the Children; Open Society Foundation; Global Fund for Children; McCabe Pilgrimages, St Martin’s Church/Worcester; American Friends of Georgia; UNICEF; OSGF; Mercy Corps, Care International in Caucasus; PH International; EWMI; საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო; საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; გორის მუნიციპალიტეტის მერია და გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა;

 

თანამშრომლობა/კოალიციები:

ძალადობისგან დაცვის ქსელის შიდა ქართლის კომიტეტი, კავკასიის ქსელი ბავშვებისთვის,
საქართველოს კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდების კეთილდღეობისათვის, რეგიონალური ორგანიზაციების სამოქალაქო ქსელი;

 

 

ქ. გორი, რუსთაველის ქ. 19ა

Rustaveli St. 19A, Gori

ტელ/Phone: +995 (370) 27 54 10, +995 (370) 27 72 91

ელ. ფოსტა/E-mail: contact@biliki.ge

ვებ გვერდი/Web: www.biliki.ge

www.facebook.com/societybiliki