სტუდია ეი დი სი

სტუდია ეი დი სი

სტუდია “ეი-დი-სის” მიზანია: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და სოც-დაუცველ ბავშვთა, მოზარდთა საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა, მათი კულტურულ–შემოქმედებითი ინიციატივების მხარდაჭერა