თანაბარი შესაძლებლობების პოლიტიკისა და ადვოკატირების ინსტიტუტი

თანაბარი შესაძლებლობების პოლიტიკისა და ადვოკატირების ინსტიტუტი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მის:ქ თბილისი, მ.ასათიანის 12 ბ/24

ტელ: 595627438

ელ. ფოსტა: mshagashvili@gmail.com