საბჭომ ქცევის კოდექსი დაამტკიცა

კოალიციის საბჭომ  2018 წლის 14 ივნისს კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდების წევრებისთვის  ქცევის კოდექსი დაამტკიცა. კოდექსი მოიცავს შემდგომ დებულებებს:

 • კოალიციის მისიას
 • კოალციიის საქმიანობის პრინციპებს
 • ქცევის კოდექსის რეგულირების არეალს
 • ქცევის კოდექსის რეგულირების ასპექტებს
  • კონფიდენციალობა
  • კომუნიკაცია
  • განსხვავებულობა და მრავალფეროვნება
  • ანგარიშვალდებულება და თანამშრომლობა
  • ძალადობისგან დაცვა
  • პროცედურა

დეტალური ინფორმაციისთვის,გთხოვთ, გაეცნოთ დოკუმენტის სრულ ვერსიას შემდგომ ბმულზე გადასვლით: ქცევის კოდექსი_ CCY