საქართველოს, ბულგარეთის და სომხეთის ბავშვთა კოალიციების სამუშაო შეხვედრა

საქართველოს, ბულგარეთის და სომხეთის ბავშვთა კოალიციების წარმომადგენლების 2 დღიანი სამუშაო შეხვედრა დაიწყო.

პატივცემული ბულგარეთის ელჩი დესისლავა ივანოვა მიესალმა დამსწრეებს და მხარს უჭერს კოალიციების ერთობლივ მუშაობას .

აღნიშნული ინიციატივა ხორციელდება პროექტის “გაითვალისწინე ბავშვების ხმა” ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია ბულგარეთის განვითარების სააგენტოს მიერ.