სიახლე

კოალიცია ახალ პროექტს იწყებს „Raise up Children’s Voice!“

კოალიცია ბავშვთა უფლებების ეფექტური დაცვის მიზნით ახალ პროექტს ” Raise up Children’s Voice”  იწყებს! დონორი: ბულგარეთის დახმარება  განვითარებაში ხანგრძლივობა: 1 წელი ბიუჯეტი: 41193 BGN პროექტის...
წაიკითხეთ სრულად

ჯანდაცვის სამინისტროში ჩამოყალიბებულ CCM საბჭოში კოალიციის 4 წარმომადგენელი იქნება

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში, მინისტრის 8 აპრილის ბრძანებით, დამტკიცდა “ბავშვთა დაცვისა და კეთილდღეობის სისტემის გაძლიერების ხელშეწყობისათვის მიმართულ ღონისძიებათა ერთიანი...
წაიკითხეთ სრულად

ანა აბაშიძე ChilPact-ის საბჭოს წევრად აირჩიეს

ანა აბაშიძე არჩეულ იქნა ChildPact-ის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად. კოალიციის წარმომადგენელი პირველად იქნა არჩეული რეგიონული კოალიციების გაერთიანების  ამ სტრატეგიულად მნიშვნელოვან პოზიციაზე და წარმატებებს ვუსურვებთ ანა აბაშიძეს...
წაიკითხეთ სრულად

ოჯახის მხარდამჭერი და ალტერნატიული მომსახურებების გაძლიერების სამუშაო ჯგუფი შეიქმნა

სამუშაო ჯგუფის მიზანია ოჯახის მხარდამჭერი (დღის ცენტრები, დედათა და ბავშვთა თავშესაფარი, მიუსაფარ ბავშვთა მომსახურება) და ალტერნატიული მომსახურებების (მცირე საოჯახო სახლი, მინდობით აღზრდა) საჭიროებების იდენტიფიცირება და...
წაიკითხეთ სრულად

“ყვარლის რაიონი ახალგაზრდული ასოციაცია” კოალიციაში გაწევრიანდა

კოალიციაში  5 აპრილიდან  „ყვარლის რაიონის ახალგაზრდული ასოციაცია„ გაწევრიანდა. ახალგაზრდული ასოციაციაცია წევრობაზე დაფუძნებული ორგანიზაციაა, რომლის წევრები ბავშვები და ახალგაზრდები არიან. ახალგაზრდული ასოციაციის საქმიანობის მიზნებია: ახალგაზრდებმა შეიტანონ...
წაიკითხეთ სრულად

ლანზაროტის კონვენციის საერთაშორისო კონფერენციას კოალიციის წარმომადგენლები ესწრებიან

კოალიციის წევრი ორგანიზაციების წარმომადგენლები  ანა არგანაშვილი,  ანა აბაშიძე და მაია ცირამუა  8-9 აპრილს სტრასბურგში მონაწილეობას იღებენ  საერთაშორისო კონფერენციაზე „სამოქალაქო საზოგადოების  როლის გაძლიერება ლანზაროტის კონვენციის განხორციელებისა...
წაიკითხეთ სრულად

ბავშვთა და ახალგაზრდობის კოალიციის პოზიცია „ბავშვის უფლებების კოდექსის“ ზოგიერთ მუხლთან დაკავშირებით

საქართველოში ბავშვთა უფლებების დაცვის კუთხით არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით, აუცილებელია ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში ერთიანი სახელმწიფოებრივი ხედვისა და სისტემური მიდგომის ჩამოყალიბება. სწორედ ამიტომ, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ბავშვთა...
წაიკითხეთ სრულად

კოალციაში შეიქმნა ადრეული და სკოლამდელი ბავშვების განათლებისა და აღზრდის ხელშეწყობის (ECEC) სამუშაო ჯგუფი

სამუშაო ჯგუფის მიზანია ადრეული და სკოლამდელი ბავშვების განათლებისა და აღზრდის ხელშეწყობა ცნობიერების ამაღლებისა და ავდოკატირების გზით. ჯგუფის სამუშაო პროცესში შეირჩევა საადვოკატო მწვავე საკითხები  და მოხდება შესაბამისი...
წაიკითხეთ სრულად