წევრები

თანადგომა

არასამთავრობო ორგანიზაცია „საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი – თანადგომა“ დაარსდა 2000 წლის ოქტომბერში. თანადგომას მისიაა საქართველოს მოსახლეობის ფიზიკური და ფსიქიკური ჯანმრთელობის გაუმჯობესება…

წაიკითხეთ სრულად

კივიტას გეორგიკა

ორგანიზაციის მიზანია, საქართველოში  ღია, ეფექტური და დემოკრატიული მმართველობის სისტემის ჩამოყალიბებისათვის ხელის შეწყობა; საზოგადოების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობის დონის ამაღლება და…

წაიკითხეთ სრულად

ლეიკოზიით დაავადებულ ბავშვთა საერთაშორისო ასოციაცია

2000 წელს პაციენტებისა და მათი ოჯახის წევრების მხარდაჭერის მიზნით დღის წესრიგში დადგა მშობელთა კავშირის შექმნა – ჩამოყალიბდა „ლეკოზით დაავადებულ ბავშვთა…

წაიკითხეთ სრულად

მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისთვის

მაკლეინის ასოციაცია ბავშვებისთვის (MAC GEORGIA) არის არასამათავრობო, არაკომერციული ორგანიზაცია, რომლის მიზანია, მიაწოდოს მომსახურება, რესურსები და ტექნიკური დახმარება საქართველოში მყოფ მოწყვლად…

წაიკითხეთ სრულად

საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდი

საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფონდი ექიმთა ჯგუფის მიერ 1998 წელს შეიქმნა და მიზნად იმ ადამიანთა დახმარება დაისახა, რომელთა ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა…

წაიკითხეთ სრულად

საქართველოს ბავშვები CoG

„საქართველოს ბავშვები” არის პროფესიონალ ფსიქოლოგთა ორგანიზაცია, რომელიც ემსახურება ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქოლოგიურ კარგად ყოფნას, მათ სოციალურ ადაპტაციასა და განვითარებას, უზრუნველყოფს რა შეფასებას და კონსულტირებას, ანვითარებს უნარებსა და წვრთნის მათ, მათ მშობლებსა და პროფესიონალებს, აწარმოებს ექსპერტულ საქმიანობას და იღწვის სისტემური ცვლილებებისთვის. ორგანიზაციის ხედვა:  ოჯახი, საზოგადოება და სახელმწიფო შეთანხმებულად…

წაიკითხეთ სრულად

საქველმოქმედო ფონდი საქართველოს კარიტასი

საქველმოქმედო ფონდი საქართველოს კარიტასი, არასამთავრობო ორგანიზაციად 1994 წლის ნოემბერში დარეგისტრირდა.  1998 წლის დეკემბრიდან საქართველოს კარიტასი გახდა საერთაშორისო კარიტასისა და კარიტას…

წაიკითხეთ სრულად

საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია GASW

საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია,  როგორც არასამთავრობო, არასამეწარმეო იურიდიული პირი, დაარსდა ქალაქ თბილისში 2004 წელს, სოციალური მუშაობის მაგისტრების მიერ, რომელთაც აკადემიური…

წაიკითხეთ სრულად

საქართველოს SOS ბავშვთა სოფელი

SOS Children’s Villages Inetrnational წარმოადგენს საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომელსაც მსოფლიოს 133 ქვეყანაში ჰყავს წევრი ორგანიზაცია ეროვნული ასოციაციების სახით. ასოციაცია “საქართველოს SOS…

წაიკითხეთ სრულად

სტუდია ეი დი სი

სტუდია “ეი-დი-სის” მიზანია: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და სოც-დაუცველ ბავშვთა, მოზარდთა საზოგადოებაში ინტეგრირების ხელშეწყობა, მათი კულტურულ–შემოქმედებითი ინიციატივების მხარდაჭერა

ასოციაცია ,,უფლება ჯანმრთელობაზე”

ასოციაცია ,,უფლება ჯანმრთელობაზე” დაფუძნდა 2008 წელს, ექიმების, საზოგადოებრივი ჯანდცავის მუშაკების, იურისტებისა და ეკონომისტების მიერ. ამჟამად ასოციაციაში გაერთიანებულია 20 წევრი. ასოციაციის…

წაიკითხეთ სრულად

ქალთა საინფორმაციო ცენტრი

ქალთა საინფორმაციო ცენტრი ერთ–ერთი პირველია, რომელმაც საქართველოში გენდერულ საკითხებსა და ქალთა უფლებრივი მდგომარეობის გამოსწორების კუთხით დაიწყო მუშაობა. ორგანიზაციის მთავარ პრიორიტეტს,…

წაიკითხეთ სრულად

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი

ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის საქმიანობის მოკლე ისტორია ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი (ძდექ) 2003 წლიდან მუშაობს ოჯახში ძალადობის საკითხებზე.  ძდექ-ი საქართველოს…

წაიკითხეთ სრულად

ასოციაცია ,,ჩვენი სახლი საქართველო”

ასოციაცია „ჩვენი სახლი – საქართველო“ არის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი, რომლის ამოცანაა ბავშვზე ზრუნვის სისტემის განვითარების ხელშეწყობა, ადვოკატობა ბავშვებისა და…

წაიკითხეთ სრულად

კავშირი: ბავშვი, ოჯახი, საზოგადოება

კავშირი ბავშვი ოჯახი საზოგადოება დაარსების დღიდან ემსახურება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებსა და მათ მშობლებს. ორგანიზაციის მისია მდგომარეობს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე…

წაიკითხეთ სრულად

წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი / GCRT

GCRT დაარსდა 2000 წელს წამების მსხვერპლთა საერთაშორისო სარეაბილიტაციო საბჭოს (IRCT, კოპენჰაგენი, დანია) ხელშეწყობით. ცენტრი ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, მსოფლიო სამედიცინო ასოციაციის…

წაიკითხეთ სრულად

ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის / RIVG

ა(ა)იპ “ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის” დაფუძნდა 2013 წლის ბოლოს. ორგანიზაციის მიზანია მოწყვლადი ჯგუფების ადვოკატირება, მათი რეაბილიტაციისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა,…

წაიკითხეთ სრულად

საზოგადოება ,,ბილიკი”

საზოგადოება ,,ბილიკი’’ არის არსამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც 1997 წელს დაფუძნდა შიდა ქართლში, ქ. გორში. მისია: ჩვენ ვზრდით შიდა ქართლის ახალგაზრდობის, თემისა…

წაიკითხეთ სრულად

ასოციაცია ბავშვი და ოჯახი

ასოციაცია „ბავშვი და ოჯახი” (CFA) ჩამოყალიბებულია სოციალური მუშაკების მიერ, რათა მხარი დაუჭირონ ბავშვების და ახალგაზრდების განვითარებას. ასოციაციის მისიაა სოციალური და…

წაიკითხეთ სრულად

სმენისა და მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვთა დახმარების ასოციაცია

    „სმენისა და მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვთა დახმარების  ასოციაცია“ 1997 წელს დაფუძნდა შშმ ბავშვთა მშობლების მიერ. ასოციაციის მისიაა: შეზღუდული შესაძლებლობის…

წაიკითხეთ სრულად

პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის

არასამთავრობო ორგანიზაცია “პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის” შეიქმნა 2012 წელს. ორგანიზაციის მიზანია საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, ქალთა, ბავშვთა და ხანდაზმულთა და…

წაიკითხეთ სრულად

კავშირი ორიონი

კავშირი “ორიონი”  ორიენტირებულია სოციალურად დაუცველი და შშმ ბავშვების საზოგადოებაში სულიერ, სოციალურ დაინტელექტუალურ ადაპტირებაზე. კავშირის ბაზაზე ფუნქციონირებს საბავშვო ცენტრი, რომელიც ამჟამად ზესტაფონის…

წაიკითხეთ სრულად

ინიციატივა სოციალური ცვლილებებისთვის

  „ინიციატივა სოციალური ცვლილებებისთვის“ (ISC) არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც დაფუძნდა 2013 წელს. ორგანიზაციის მისიას წარმოადგენს გაძლიერებისკენ მიმართული მომსახურების განვითარებისა და…

წაიკითხეთ სრულად

რუსთავის საერთაშორისო სკაუტური ცენტრი

„რუსთავის საერთაშორისო სკაუტური ცენტრი“ – დაფუძნდა 2013 წელს  შვეიცარული ფონდის „კავკასიის თანამშრომლობის ფონდი ახალგაზრდების განვითარებისთვის“ ფინანსური მხარდაჭერით ქალაქ რუსთავის ტერიტორიაზე. მიზანი:…

წაიკითხეთ სრულად

ა(ა)იპ ,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი“

დაარსების წელი: 1996 წელი. რეგისტრაციის  თარიღი: 1998 წელი ორგანიზაცია მუშაობს სამი მიმართულებით: I კომპონენტი – მოზარდთა სამოქალაქო ცნობიერების განვითარება. მიზანი:…

წაიკითხეთ სრულად

ა(ა)იპ „დივაინ ჩაილდ ფაუნდეიშენ ოფ ჯორჯია“ (DCFG)

ააიპ“დივაინ ჩაილდ ფაუნდეიშენ ოფ ჯორჯია“ (DCFG), არის აშშ ვირჯინიის შტატში არსებული ”Divine Child Foundation”-is ანალოგი ორგანიზაცია საქართველოში. მისი აღმასრულებელი დირექტორი,…

წაიკითხეთ სრულად

World Vision

1994 წელს World Vision-მა ოფისი გახსნა საქართველოს დედაქალაქ თბილისში. ორგანიზაცია მიზნად ისახავდა ეკონომიკური დახმარების გაწევას და საქართველოს ღარიბი და დაუცველი…

წაიკითხეთ სრულად

ასოციაცია “ანიკა”

ორგანიზაციის მისია: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისათვის თანაბარი შესაძლებლობებისა და პირობების შექმნა, მათი ღირსეული და დამოუკიდებელი ცხოვრების უზრუნველყოფა.  მიზნები:  შეზღუდული შესაძლებლობის…

წაიკითხეთ სრულად

ფონდი „გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში – თბილისი“

გიფ-თბილისი ეხმარება პროფესიულ საზოგადოებებს, არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებს, მთავრობებს და სხვა განვითარების ხელშემწყობ ინსტიტუციებს კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ადამიანის უფლებათა…

წაიკითხეთ სრულად

ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის მცხეთა-მთიანეთის კომიტეტი

საქმიანობის სფერო: ოჯახში ძალადობის პრობლემის აღმოფხვრა; ქვეყანაში არაძალადობრივი გარემოს ჩამოყალიბება; ოჯახში ძალადობის პრობლემის წინააღმდეგ მუდმივი რეაგირების შესაძლებლობის საფუძვლის შექმნა; ძალადობის…

წაიკითხეთ სრულად

ლეიკოზით დაავადებულ ბავშვთა დახმარების საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი

 ლეიკოზიით დაავადებულ ბავშვთა დახმარების საერთაშორისო, საქველმოქმედო ფონდი 1999 წლის 14მაისს შეიქმნა.  ფონდის დამფუძნებლები და წევრები არიან მშობლები, რომლებმაც საკუთარ თავზე გამოსცადეს ის სირთულეები, რაც ამ დაავადებას შიძლებათან…

წაიკითხეთ სრულად

ბავშვთა კეთილდღეობის ლიგა

საკონტაქტო ინფორმაცია: თბილისი, ყიფშიძის ქ #5 ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: ეკატერინე სანებლიძე საკონტაქტო ინფორმაცია: 599512827 ekasan69@gmail.com  

კავშირი ,,იმედი პლიუსი”

საკონტაქტო ინფორმაცია:თბილისი, ა. ბალანჩივაძის 8 ბინა/ 78 ტელ: 593335887 ელ ფოსტა:info.imediplus@gmail.com ორგანიზაციის ხელმძღვანელი : თეიმურაზ მიქიაშვილი

პარტნიორობა ბავშვებისთვის

ორგანიზაციის ხედვაა საზოგადოება, სადაც ყველა ბავშვს აქვს თანაბარი შესაძლებლობა აღიზარდოს და განვითარდეს მზრუნველ და უსაფრთხო გარემოში.  ორგანიზაციის მისიაა, შექმნას, განავითაროს…

წაიკითხეთ სრულად

მცირე საოჯახო ტიპის სახლების მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციების ასოციაცია

მცირე საოჯახო ტიპის სახლების მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციების ასოციაცია შექმნილია მცირე საოჯახო ტიპის სახლების მართვაზე პასუხისმგებელი ორგანიზაციების მიერ. ასოციაციის ძირითადი მიზნებია,…

წაიკითხეთ სრულად

გადავარჩინოთ ბავშვები

ორგანიზაციამ ,,გადავარჩინოთ ბავშვები“ ჰუმანიტარული მისიით 1993 წელს დაიწყო ფუნქციონირება საქართველოში და მას შემდეგ უკვე 22 წელია აქტიურად ახორცილებს პროექტებს ბავშვთა…

წაიკითხეთ სრულად