ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის / RIVG

ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის / RIVG

ა(ა)იპ “ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის” დაფუძნდა 2013 წლის ბოლოს. ორგანიზაციის მიზანია მოწყვლადი ჯგუფების ადვოკატირება, მათი რეაბილიტაციისა და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა, კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების უფლებების დაცვა, ბავშვთა კეთილდღეობისა და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის განვითარების ხელშეწყობა.

ორგანიზაციის მეილი – Rivg.info@gmail.com   anton.kelbakiani@gmail.com

ორგანიზაციის თავმჯდომარე – ტატო ქელბაქიანი